Klubo veikla

KU alumnų bendruomenės kūrimas ir plėtra

  • gabių ir aktyvių KU absolventų pritraukimas;
  • partnerystės ryšių mezgimas:
  • Universiteto žinomumo didinimas.

Alumnų parama universitetui

  • dalinimasis patirtimi ir žiniomis su kolegomis bei Universiteto akademine bendruomene;
  • dalyvavimas studijų procese: dėstymas, karjeros mentorystė;
  • ambasadoriavimas Universiteto renginiuose.

Universiteto alumnų profesinio tobulėjimo užtikrinimas 

  • Alma Mater pagalba planuojant karjerą;
  • kvalifikacijos tobulinimas Universiteto organizuojamuose mokymuose ir atvirose paskaitose;
  • Universiteto parama ieškant darbo, darbuotojų, klientų arba partnerių.