KU Alumnų klubas

Klaipėdos universiteto Alumnų klubas vienija įvairių kartų Klaipėdos universiteto absolventus, kurie net ir palikę savąją Alma Mater nori palaikyti nenutrūkstamą ryšį su ja, dalyvauti Universiteto gyvenime ir naudotis narystės privilegijomis. 

Prisijungę prie mūsų taip pat gausite informaciją apie Universitete vykstančius renginius ir svarbiausias naujienas bei galėsite iš arti stebėti, kuo gyvena Universitetas.

Klubo nariu tapti labai paprasta – net jeigu Klaipėdos universitetą baigėte (ne)seniai, tiesiog užpildykite registracijos formą, kuri jus automatiškai įtrauks į KU Alumnų klubo gretas.

boat trail

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Misija

Skatinti žinių ir patirties mainus, palaikyti abipusiai naudingus ryšius tarp absolventų ir Universiteto, prisidėti prie Klaipėdos universiteto plėtros tikslų ir žinios apie Universitetą sklaidos

Vizija

Sutelkti visą Klaipėdos universiteto bendruomenę, jungiančią absolventus, studentus ir akademinį personalą, siekiant garsinti Klaipėdos universiteto vardą

Vertybės

Vienybė, bendradarbiavimas ir pagarba