BDAR
Privatumo politika
Klubo veikla

Kas mes?

Klaipėdos universiteto Alumnų klubas vienija įvairių kartų Klaipėdos universiteto absolventus, kurie net ir palikę savąją Alma Mater nori palaikyti nenutrūkstamą ryšį su ja, dalyvauti Universiteto gyvenime ir naudotis narystės privilegijomis.

Prisijungę prie mūsų taip pat gausite informaciją apie Universitete vykstančius renginius ir svarbiausias naujienas bei galėsite iš arti stebėti, kuo gyvena Universitetas.

Mūsų veikla grįsta vienybės, bendradarbiavimo ir pagarbos vertybiniais principais. 

VIZIJA


Sutelkti visą Klaipėdos universiteto bendruomenę, jungiančią absolventus, studentus ir akademinį personalą, siekiant garsinti Klaipėdos universiteto vardą.

MISIJA


Skatinti žinių ir patirties mainus, palaikyti ryšius tarp absolventų ir Universiteto, prisidėti prie Universiteto plėtros tikslų ir žinios apie Universitetą sklaidos.